Kan ett minimipris (reservationspris) läggas till på ett objekt?