Vad skall jag göra om mitt objekt försvann under sändningen?