Kommer mitt objekt skickas eller behöver jag hämta det?