Trebuie să expediez lotul prin poșta înregistrată cu confirmare de primire?