Må jeg sende objektet med rekommandert post med bekreftelse på mottak?