Voidaanko kohteelle asettaa minimihinta (reservihinta)?