Κέντρο βοηθείας

Αγόρασα ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Πώς μπορώ να το εγγράψω στη χώρα μου;