Κέντρο βοηθείας

Η παρτίδα έχει χαθεί/πωλήθηκε/υποστή ζημιές κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας. Τι να κάνω τώρα;