Πότε θα λάβω την πληρωμή για την πωληθείσα παρτίδα μου;