Κέντρο βοηθείας

Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μια ελάχιστη τιμή πώλησης (τιμή επιφύλαξης) σε μια παρτίδα;