Κέντρο βοηθείας

Ο πωλητής δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματά μου. Τι μπορώ να κάνω τώρα;