Ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των παρτίδων;