Γιατί πρέπει να πληρώσω δύο φορές για τα έξοδα αποστολής;