Κέντρο βοηθείας

Θεωρώ ότι η υψηλότερη προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή. Είμαι υποχρεωμένος να πουλήσω την παρτίδα μου;