Κέντρο βοηθείας

Η περιγραφή της παρτίδας μου είναι λάθος. Μπορώ ακόμα να αλλάξω την περιγραφή;