Θα πρέπει να στείλω την παρτίδα μου ως συστημένο με επιβεβαίωση παραλαβής;