Κέντρο βοηθείας

Έχω ένα πολύτιμο μοναδικό κομμάτι. Είναι το αντικείμενό μου κατάλληλο για δημοπρασία;