Κέντρο βοηθείας

Ποια είναι τα τέλη δημοπρασίας για τους αγοραστές;