Κέντρο βοηθείας

Μπορούν να αποσταλούν οι παρτίδες στο εξωτερικό;