Κέντρο βοηθείας

Τι πρέπει να κάνω εάν η παρτίδα μου έχει παραδοθεί και δεν ταιριάζει με την περιγραφή της;