Κέντρο βοηθείας

Τι θα πρέπει να κάνω αν είναι η παρτίδα που μου παρέδoσαν είναι κατεστραμμένη;