Κέντρο βοηθείας

Ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής;