Κέντρο βοηθείας

Τι είναι ο κωδικός "Παρακολούθησης" ή "Παρακολούθησης και εντοπισμού";