Έχω κερδίσει πάνω από μια παρτίδα από τον ίδιο πωλητή. Είναι δυνατόν να γίνει συνδυαστική αποστολή;