Είναι απαραίτητο ένα αντικείμενο/παρτίδα να έχει μια ελάχιστη τιμή για να προγραμματιστεί για δημοπρασία;